Формування М. Костомаровим джерельної бази монографії «Богдан Хмельницький і повернення Південної Русі до Росії»

В.В. Верстюк

Анотація


У статті зроблено спробу проаналізувати процес формування М. Косто-
маровим джерельної бази монографії «Богдан Хмельницький і повернення Пів-
денної Русі до Росії».


Ключові слова


українська історіографія; історичне джерело; монографія; епістолярії; архів; хроніка; літопис

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254