Політика мадяризації та її вплив на розвиток українського національного руху в Закарпатті в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

Р.І. Майор

Анотація


У статті проаналізовано політику мадяризації, яка розглядається авто-
ром як основний гальмівний фактор розвитку українського національного руху
в Закарпатті; висвітлено основні сфери, методи та результати її здійснення
угорською владою у середині ХІХ – на початку ХХ ст.


Ключові слова


мадяризація; русини; українці; угорці; національний рух; Закарпаття

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254