Старожитності Східної Волині першої половини – середини І тис. н.е. у науковому доробку І.С. Винокура

В.А. Гуцал

Анотація


У статті йде мова про дослідження І.С.Винокуром у 50-х роках ХХ ст. пам’
яток
Східної Волині першої половини-середини І тис. н.е., показано резуль-
тати вивчення ним основних етапів розвитку економіки, культури духовного
життя населення.


Ключові слова


І.С. Винокур; археологія; черняхівська культура; корчак; волинська група полів поховань; старожитності; поселення; могильники; ранні слов’яни

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254