Том 22 (2012)

Зміст

СЛОВО ПРО ЮВІЛЯРА

Вагомий слід на ниві історичної науки та вищої освіти (до 100-річчя від дня народження професора П. Ф. Лаптіна) PDF
А.В. Опря
Академік Е.О. Космінський і доцент П.Ф. Лаптін: штрихи наукової співпраці PDF
С.А. Копилов
Проблемы общины в трудах А.Я. Ефименко PDF
П.Ф. Лаптин
До 70-річчя з дня народження і 50-річчя трудової діяльності доктора історичних наук, професора Л.А. Коваленка (Доповідь на урочистому засіданні Ради інституту 15 березня 1977 року) PDF
П.Ф. Лаптін
Наукові праці П. Ф. Лаптіна бібліографічний покажчик PDF
. .

МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Верифікація методологічних підходів інтелектуальної історії PDF
В.П. Кононенко
Політична еліта: пошук нового підходу до з’ясування її сутності PDF
В.В. Степанков
Батозька битва у висвітленні українських істориків 40-х рр. ХХ – першого десятиріччя ХХІ ст. PDF
В.С. Степанков
. «Несподівана» Україна: польська формула України в «українській» школі польської літератури ХІХ ст. PDF
А.А. Заводовський
Проблеми дослідження української історії 1920‐х – початку 1930 рр.: теоретико-методологічний дискурс PDF
С.В. Маркова
Старожитності Східної Волині першої половини – середини І тис. н.е. у науковому доробку І.С. Винокура PDF
В.А. Гуцал
«Між Сходом та Заходом»: Центрально‐східна Європа в середні віки у дослідженнях д‐ра Ф. Дворніка PDF
І. Папа
Вітчизняна та зарубіжна історіографія про етнічну ідентичність русинів карпатського регіону у ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
М.П. Забродський
Іноземне підприємництво в Подільській губернії (середина ХІХ – початок ХХ ст.): джерелознавчий аспект PDF
П.М. Білецький
Українське національне відродження на шпальтах газети «Наш шлях» PDF
А.А. Теліга
Специфика анекдота как исторического источника PDF
А.А. Демичев
Види Кам’янця‐Подільського на фотолистівках Г. Шпізмана PDF
І.В. Паур

ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА АРХЕОЛОГІЯ

Про давньоруське городище поблизу с. Михнів на р. Горині аспект локалізації і археологічних досліджень PDF
В.І. Якубовський
До історії печерного монастиря у с. Маліївці PDF
П.О. Нечитайло
Археологічна розвідка по вулиці П’ятницькій, 10 в м. Кам’янці-Подільському PDF
П.А. Болтанюк

НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Етнічна відміність між українцями та білорусами в середньовічно‐ранньонові часи PDF
В.Г. Балушок
Діяльність Дерманського монастирського суду в кінці XVI – першій половині XVII століть PDF
Н.М. Лопацька
«Переяславська наступальна операція»: московська політика стосовно козацької України в 1654-1659 рр. PDF
В.В. Газін
Галицький чинник у боротьбі російського імператора Миколи І з Європейськими революціями 1848‐1849 рр. PDF
С.В. Олійник
Соціально-психологічні аспекти виконання рекрутської повинності населенням Правобережної України PDF
С.А. Сидорук
Зернове виробництво в Правобережній Україні на початку XX ст. PDF
А.О. Михайлик
Проведення столипінської аграрної реформи в Україні ﴾1906‐1916 рр.﴿ PDF
Ю.А. Хоптяр

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Студентство й українська проблема вищої школи (1917‐1919 рр.) PDF
А.Л. Донець
Соціальний захист у політиці українських урядів за Директорії УНР ﴾грудень 1918 – листопад 1919 рр.﴿ PDF
О.М. Завальнюк
Депортація розкуркулених селян другої категорії з України у 1930 році: масштаби, характер, наслідки PDF
І.В. Рибак

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

Хто представляв Подільське воєводство на сеймах Польського королівства у 1493-1548 рр. PDF
В.М. Михайловський
Соціальна та етнічна структура торговців Волині в XVI – першій половині XVII ст. PDF
В.Г. Берковський
Міжнародний аспект церковного життя Подільської єпархії ХІХ – поч. ХХ ст. PDF
В.С. Перерва
Наростання криміногенної ситуації у селах Поділля в добу Центральної Ради PDF
В.А. Філінюк
Пам’яткоохоронна діяльність П.В. Клименка на Поділлі в 1918-1920 рр. PDF
І.О. Старенький
Здійснення адміністративно-територіальної реформи 1923 року на Поділлі PDF
М.П. Олійник
Громадсько-політична діяльність та матеріальне становище студентів педагогічних технікумів Житомирщини у 30-ті рр. ХХ ст. PDF
О.Б. Комарніцький
Внесок дунаївчан – працівників тилу у перемогу над нацизмом (1944-1945 pp.) PDF
В.С. Прокопчук

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Про культові речі як предмет торгівлі у Візантії в IV-IX ст. PDF
К.С. Сорочан
Константинополь і Галич: проблема оцінки політичних взаємин наприкінці ХІІ – на початку ХІІІ ст. PDF
О.Б. Головко
«Нова Європа. Слов’янська точка зору» Томаша Масарика як чехословацька політична програма PDF
О.М. Кравчук
У полоні безвиході словацька держава у період вересня 1944 – березня 1945 рр. PDF
І.І. Боровець
Співробітництво сільськогосподарських підприємств України із суб’єктами економічної діяльності зарубіжних країн PDF
В.В. Нечитайло
Українці Чехії: історичні традиції, сучасне становище та перспективи етнокультурного розвитку PDF
С.М. Мотрук

РЕЦЕНЗІЇ

Земський Ю.С.Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ ст. – Хмельницький, 2011. – 350 с., іл. PDF
О.П. Григоренко