Вітчизняна та зарубіжна історіографія про етнічну ідентичність русинів карпатського регіону у ХІХ – на початку ХХ ст.

М.П. Забродський

Анотація


У статті аналізуються історіографічні здобутки вітчизняних та зарубіж-
них дослідників у висвітленні проблем етнічної ідентичності русинів Карпат-
ського регіону в ХІХ на початку ХХ ст.


Ключові слова


русини; Добрянський; національний рух; етнічна ідентичність; націєтворення

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254