Пам’яткоохоронна діяльність П.В. Клименка на Поділлі в 1918-1920 рр.

І.О. Старенький

Анотація


У статті розглядається пам’яткоохоронна діяльність Пилипа Васильови-
ча Клименка на Поділлі, його участь у діяльності пам’яткоохоронних організа-
цій, роль у збереженні архівної спадщини.


Ключові слова


охорона пам’яток; Поділля; П. В. Клименко; Відділ охорони пам’яток старовини та мистецтва; Українська Революція

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254