Українці Чехії: історичні традиції, сучасне становище та перспективи етнокультурного розвитку

С.М. Мотрук

Анотація


У статті розглядаються деякі аспекти історичного розвитку, соціально-
економічного і правового становища українців в Чехії. Значна увага приділена
особливостям національно-культурного життя української громади та основним
напрямам діяльності діаспорних організацій у ХХ-ХХІ ст. Аналізуються
проблеми, пов’язані із самовизначенням й збереженням чеськими українцями сво-
єї етнічної та культурної самобутності.


Ключові слова


Чехія; Україна; діаспора; міграції; закордонне українство; українська громада; національна меншина; національно-культурне життя; громадські організації чеських українців

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254