Соціальний захист у політиці українських урядів за Директорії УНР ﴾грудень 1918 – листопад 1919 рр.﴿

О.М. Завальнюк

Анотація


На основі архівних і опублікованих джерел, окремих праць українських іс-
ториків досліджується питання про заходи українських урядів із соціального
захисту громадян УНР у 1918-1919 рр. – один із найскладніших і найсуперечливі-
ших періодів національно-демократичної революції в Україні.


Ключові слова


Директорія; Рада Народних Міністрів; Українська Народна Республіка; громадяни; економічна криза; інфляція; зарплата; матеріальна допомога; пенсія; стипендія

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254