«Переяславська наступальна операція»: московська політика стосовно козацької України в 1654-1659 рр.

В.В. Газін

Анотація


У статті здійснено аналіз політики Московської держави щодо козацької
України в період 1654-1659 рр. Обґрунтовується теза, що відразу по укладенні
Переяславсько-московського договору царський уряд розпочав цілеспрямовану та
послідовну кампанію з метою його ревізії в бік посилення позицій Москви та об-
меження суверенітету Війська Запорозького.


Ключові слова


Військо Запорозьке; Московська держава; Переяслав; ревізія

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254