Про культові речі як предмет торгівлі у Візантії в IV-IX ст.

К.С. Сорочан

Анотація


У статті досліджуються культові речі Візантії, що представляли собою
всю різноманітність предметів релігійної сфери життя ромеїв. Вони розгляда-
ються як предмет ремісничої продукції і об’єкт торгових операцій. Уточнюєть-
ся склад культових речей і проводиться їх систематизація шляхом поділу на
дві основні групи: предмети сакральної приналежності, що складали особливий
res sacra Романії, і культу особистого характеру. Також з’ясовуються професії
ремісників, які займалися виготовленням і продажем культового асортименту
ринку, а також законодавчі обмеження на подібну торгівлю.


Ключові слова


культові речі; Візантія; реміснича продукція; торгівля

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254