Соціальна та етнічна структура торговців Волині в XVI – першій половині XVII ст.

В.Г. Берковський

Анотація


У статті зроблено спробу аналізу соціальної та етнічної структури тор-
гівельної верстви Волинської землі та воєводства, вперше класифіковано та
означено основні категорії учасників волинської торгівлі у 16 – першій половині
17 ст.


Ключові слова


Волинь; торгівці; караїми; шляхта; євреї; гданські купці

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254