Міжнародний аспект церковного життя Подільської єпархії ХІХ – поч. ХХ ст.

В.С. Перерва

Анотація


На основі архівних та опублікованих джерел досліджуються міжнародні
зв’язки в церковному житті Подільської єпархії ХІХ – поч. ХХ ст. Наголошу-
ється на регулярності церковних пожертв мирян Поділля на користь православ-
них християн різних країн та континентів.


Ключові слова


Церква; Подільська єпархія; Вселенське Православ’я; збір пожертв; духовенство; миряни

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254