«Між Сходом та Заходом»: Центрально‐східна Європа в середні віки у дослідженнях д‐ра Ф. Дворніка

І. Папа

Анотація


У статті проаналізовано погляди чеського дослідника д-ра Ф. Дворніка на
середньовічну історію Центрально-Східної Європи та формування певних релі-
гійних та культурних особливостей держав регіону, які значною мірою залежали
від геополітичного розташування між «Сходом» і «Заходом».


Ключові слова


Ф. Дворнік; Центрально-Східна Європа; «Схід-Захід»

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254