Літературні та сатиричні журнали Волині періоду Російської імперії

Ірина Мілясевич

Анотація


Висвітлюється історія літературних та сатиричних пе-
ріодичних видань Волині початку ХХ століття, аналізуються їх функціональ-
ні особливості, тематичний діапазон публікацій, редакторський склад, видав-
ничі характеристики, процеси та фактори, що визначали закономірності роз-
витку.
Стаття написана на основі суцільного перегляду повних комплектів во-
линських періодичних видань, використання архівних документів та раритет-
них джерел.


Ключові слова


періодичні видання; Волинь; літературні та сатиричні журнали; історія; краєзнавство

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254