Інформаційний ресурс про виборщиків та депутатів Державної думи Російської імперії від Подільської губернії

Автор(и)

  • Анатолій Глушковецький
  • Вадим Чернов

Ключові слова:

інформаційний ресурс, вибори, Державна дума, депутати, виборщики, Подільська губернія

Анотація

У статті охарактеризовано процес створення, функціональні особ-
ливості та основні напрямки практичного використання інформаційного ін-
тернет-ресурсу «Депутати Державної думи Російської імперії від Подільської
губернії (1906–1917)». Відзначається, що ресурс був розроблений на базі плат-
форми YII Framework, статистичну інформаціюрозміщено у вигляді таблиць
та діаграм побудованих за допомогою javascript-бібліотеки ChartJS.
На основі виявлених архівних джерел та використання сучасних інфор-
маційних технологій досліджено склад виборщиків та депутатів від Подільської 

губернії у Державній думі Російської імперії усіх чотирьох скликань. Зокрема про-
аналізовано персональний та національний склад, вік, соціальний стан, освіт-
ній рівень, віросповідання, політичні поглядипредставників депутатського кор-
пусу губернії.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО