Кам’янець-Подільський у переддень та на початку Першої світової війни

Тимофій Герасимов

Анотація


На основі неопублікованих архівних документів,
періодичної преси та мемуарної літератури зроблено спробу відтворити по-
всякденне життя м. Кам’янця-Подільського в переддень та на початку Першої 

світової війни.
Акцентовано увагу на вплив географічного чинника на соціально-еконо-
мічний розвиток подільського губернського центру, а також на активізацію дія-
льності російських, турецьких та австро-угорських спецслужб у передвоєнну
добу.
Висвітлено сприйняття городянами початку війни. З’ясовано обставини
захоплення міста військами Австро-Угорщини та особливості життя місце-
вого населення під час короткотривалої окупації в серпні 1914 р. Розглянуто не-
гативний вплив початкового періоду «Великої війни» на продовольче станови-
ще міста та розвиток його інфраструктури.


Ключові слова


Перша світова війна; Кам’янець-Подільський; повсякденність; окупація; інфраструктура; продовольство

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254