Поштове маркування документальних листівок на початку ХХ ст. (на прикла- ді поштівок із видом Кам’янця-Подільського)

Ірина Паур

Анотація


У статті проаналізовано поштове маркування документальних листівок із видом Кам’янця-Подільського, виданих упродовж 1901–1917 рр. Підкреслено значення поштових штемпелів у дослідженні поштівок як історичного джерела.

Ключові слова


документальна листівка; поштове маркування; м. Кам’янець-Подільський; штемпель; поштово-телеграфна контора; філокартія історична; сфрагістика

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254