Том 26 (2016)

Зміст

СЛОВО ПРО ЮВІЛЯРА

Наш ректор PDF
Валерій Степанков

МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Украинский историк профессор Е. А. Черноусов: от античности к медиевистике, от Нежина – до Харькова PDF (Русский)
Арина Колодко-Чувардынская
Поштове маркування документальних листівок на початку ХХ ст. (на прикла- ді поштівок із видом Кам’янця-Подільського) PDF
Ірина Паур
Невідома складова орієнтальних студій в Україні початку XX ст. PDF
Андрій Чуткий
«Яфетична теорія» М. Марра в оцінці К. Копержинського PDF
Андрій Теліга
Військово-підготовчі заходи Бандерівської ОУН у 1943 році в інтерпретаціях сучасних вітчизняних істориків PDF
Василь Ухач
Роль та місце воєнно-історичної роботи за кордоном (на прикладі США та Росії) PDF
Віталій Бідний, Михайло Гребенюк, Валерій Грицюк

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Гуно-римське протистояння після смерті Аттіли (453–465 рр.) PDF
Ярослав Яновський
Церковно-релігійні конфлікти на терені Західної Європи: від хрещення Карлом Великим саксів до завершення Альбігойських війн (785–1245 рр.) PDF
Богдан Бондарюк
Місто Холм у державно-політичному розвитку і духовно-ідеологічному житті Русі в середині ХІІІ ст. PDF
Олександр Головко
Становлення галицького напрямку зовнішньої політики Російської імперії (60-ті роки ХVIII – початок ХІХ ст.) PDF
Сергій Олійник
Іван Огієнко у Варшавському університеті: між політикою, дидактикою і науковими студіями (1925–1932 рр.) PDF
Сергій Копилов
Депортації населення Криму: причини та передумови PDF
Володимир Адамовський
Науково-викладацька діяльність та громадська робота Віктора Доманицького в УГА-УГТІ (1924-1962 рр.) PDF
Ольга Комарова

МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ "Українське державотворення XVII-XVIII ст.: Правобережний Гетьманат Петра Дорошенка"

«Round Table» on the History of Ukrainian State Formation During the Period of Hetmanate of Petro Doroshenko PDF (English)
Volodymyr Hazin, Volodymyr Dubinskyi
Постать Петра Дорошенка в історичній долі України PDF
Валерій Степанков
Українське державотворення в добу громадянських війн й іноземних інтервенцій другої половини ХVІІ ст.: геополітичні інтереси та соціальна риторика PDF
Віктор Горобець
«Отчизна наша Україна», «природні українські діти», «українська земля»: патріотична лексика гетьмана Петра Дорошенка PDF
Тарас Чухліб
Джерела доби гетьманату Петра Дорошенка PDF
о. Юрій Мицик, Інна Тарасенко
Прихід до влади та політика Петра Дорошенка як один з чинників московсько-польського «порозуміння» 1667 р. PDF
Володимир Газін
Політико-культурне обличчя української еліти періоду гетьманування Петра Дорошенка PDF
Олексій Струкевич
Петро Дорошенко та відродження ним державотворчого потенціалу політичної еліти 1665–1672 рр. PDF
Віталій Степанков
Постать П. Дорошенка в оцінці М. Костомарова PDF
Володимир Верстюк
Періодизація «української політики» владної еліти Речі Посполитої середини XVII століття: постановка проблеми PDF
Олександр Юга
Роль українського козацтва у державотворчих процесах XVII ст.: погляд В. Липинського PDF
Сергій Калуцький
Міграції населення в Правобережній Україні XVIII ст. PDF
Олександр Гуржій
Торговельні зв’язки України з Туреччиною на початку ХVІІІ ст.: нові архівні знахідки, їх аналіз та інтерпретація PDF
В’ячеслав Станіславський
Українське державотворення в ХVІІ–ХVІІІ ст.: та сучасність: історична тяглість і паралелі PDF
Анатолій Філінюк

НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Між паствою та владою: права та обов’язки православного парафіяльного священика у 60-ті рр. ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Правобережної України) PDF
Ігор Опря, Богдана Опря
Український соціал-демократичний рух в українських губерніях Російської імперії на межі ХІХ та ХХ ст.: соціокультурні умови та напрямки діяльності PDF
Олександр Федьков
Київська військово-фельдшерська школа наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
Вадим Стецюк

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Підготовка університетської реформи в Україні за Центральної Ради (листопад 1917 – квітень 1918 рр.) PDF
Олександр Завальнюк
Політика землерозподілу на початку 20-х рр. ХХ ст. в Україні PDF
Андрій Лубчинський
Діяльність профспілкових організацій студентів педагогічних навчальних закладів УСРР у середині 20-х – у 30-х рр. ХХ ст. PDF
Олександр Комарніцький
Виробництво та розповсюдження листівок, усна пропаганда як одні з головних напрямків діяльності ідеологічних органів РСЧА під час визволення території України від німецьких окупантів навесні 1944 року PDF
Світлана Павловська
Практична реалізація тактичної схеми «Олег» у Карпатському краї ОУН PDF
Василь Ільницький

РЕЦЕНЗІЇ

SOUFFLET G. MAQUISARDS RUSSES EN BOURGOGNE. HISTOIRE DU DÉTACHEMENT LÉNINGRAD 1943–1944 / GÉRARD SOUFFLET. – PARIS: ÉDITIONS DE L’ARMANÇON, 2016. – 191 Р. (ПРО ПРАЦЮ ЖЕРАРА СУФЛЕ «РОСІЙСЬКІ ПАРТИЗАНИ-МАКІ В БУРГУНДІЇ») PDF
Анатолій Філінюк, Юрій Клімчук