Невідома складова орієнтальних студій в Україні початку XX ст.

Автор(и)

  • Андрій Чуткий

Ключові слова:

історія України початку XX ст., всесвітня історія початку XX ст., українсько-японські взаємини, міжнародні відносини, Перша світова війна

Анотація

Дослідження присвячено економічній історії України початку XX ст. Зокрема, з’ясовується роль України в східному напрямі зовнішньої торгівлі цього періоду. Тема розглядається на прикладі вивчення східних мов та країн Сходу загалом у Київському комерційному інституті, що був першим українським вишем економічного профілю і в якому було започатковано відповідний напрям досліджень. Причина цих орієнтальних зацікавлень знач-
ною мірою мала економічний підтекст – активне проникнення товарів з Украї-ни на східний ринок.
З’ясовано, що країни Близького та Далекого Сходу були не лише предметом опосередкованого вивчення, але й стали одним із напрямів закордонних відряджень студентів Київського комерційного інституту, частина з яких спрямовувались до цих регіонів спеціально на замовлення низки фірм, що додатково засвідчувало увагу та інтерес тогочасних київських підприємців до східного ринку.

Установлено, що пріоритетна роль у східному векторі зацікавлень студентів та відповідній спрямованості навчальних програм цього вишу належа-
ла Японії та Китаю, що відповідало загальній для того часу тенденції зацікавлення ринком цих країн зі сторони підприємців з провідних держав світу і тому дозволяє розглядати вітчизняні бізнесові кола початку XX ст. як такі, що перебували у контексті цих процесів, а отже були не «периферійними» і тонко відчували пульс загальносвітового економічного розвитку. Проте цей напрям зовнішньоекономічних відносин є важливим і зараз, а отже актуалізує вивчення історичного досвіду у цьому питанні.
Попри брак джерельної бази встановлено напрями маршрутів східних від-ряджень студентів Київського комерційного інституту за період до початку Першої світової війни, тематику їх досліджень; та почасти тих суб’єктів під-приємницької діяльності, що були зацікавлені у вивченні східних ринків. Доведено, що навіть початок Першої світової війни не урвав цього напряму студій у Київському комерційному інституті, що є додатковим підтвердженням усвідомлення його важливості та перспективності зі сторони керівництва цього вишу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-23

Номер

Розділ

МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають