Становлення галицького напрямку зовнішньої політики Російської імперії (60-ті роки ХVIII – початок ХІХ ст.)

Сергій Олійник

Анотація


Стаття присвячена становленню галицького вектору зовнішньої політики Російської імперії, котрий відбувався у 60-х роках XVIII – початку ХІХ ст. Зазначено, що, не дивлячись на зростання наукового інтересу істориків до міжнародної політики, різних регіонів і держав як об’єктів зовнішньої політики Російської імперії у згаданий період, обрана для дослідження тема не отримала належного висвітлення в історичній науці.

Автор доводить, що галицький напрямок формувався під впливом польського питання і був прив’язаний до певних подій: розділ Польщі, російсько-авст-рійська війна 1809 р., створення Тернопільського краю в складі Росії (1810–1815), Віденський конгрес.
Відмічається, що в зовнішньополітичному курсі Російської імперії 60-х років XVIII ст. – початку ХІХ ст. щодо Галичини характерним було прагнення до зростання свого впливу та симпатій у мешканців краю.
Приєднання регіону в тогочасних умовах міжнародних відносин могло від-бутися лише після воєнного конфлікту з Австрією, який не входив в плани Росії. Але сама ідея не відкидалася, і чекала лише слушного моменту.


Ключові слова


Галичина; Російська імперія; Австрія; Польща; Катерина ІІ; Олександр І

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254