«Яфетична теорія» М. Марра в оцінці К. Копержинського

Андрій Теліга

Анотація


В історичній науці на сьогодні залишається дискусійним питання про нау-
ковість чи необґрунтованість яфетичної теорії М. Марра. У статті досліджено оцінку історика української культури, етнографа і славіста К. Копержинського теоретико-методологічних засад учення академіка М. Марра, що мало офіційну підтримку радянської влади. Виявлено, що попри критику низки положень, констатацію формалістичного характеру теорії М. Марра, відомий учений підтримав його спроби матеріалістичного підходу та соціологічних прин-
ципів, розумів потребу організувати яфетидологічні досліди.


Ключові слова


К. Копержинський; яфетидологія; М. Марр; методологічні засади; етнографія; соціологічний матеріалізм

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-2254