Том 29 (2019)

Зміст

СЛОВО ПРО ЮВІЛЯРА

ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ ТА МЕНЕДЖЕР ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ (КІЛЬКА ШТРИХІВ ДО ЗМАЛЮВАННЯ ОБРАЗУ ВАЛЕРІЯ СМОЛІЯ) PDF
Валерій Степанков

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ОСНОВНІ ВІХИ ІСТОРІЇ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ХОЛМСЬКОЇ ГРЕКО-УНІАТСЬКОЇ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ: ЧИННИКИ, ПЕРЕБІГ, НАСЛІДКИ PDF
Руслана Шеретюк
ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ УКРАЇНИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Андрій Міхеєв
ДИПЛОМАТИЧНЕ ЗОНДУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СЕПАРАТНОГО МИРУ МІЖ ОСМАНСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ ТА ВЕЛИКОЮ БРИТАНІЄЮ В ЛИПНІ 1917 р. PDF
Артем Грачов

МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЦИВІЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КІНЕЦЬ ХVIII – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.): ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ PDF
Ігор Коляда, Дмитрій Ніколайчук,, Антон Дрозденко
У ПОШУКАХ ПЕРШОЇ ПОШТІВКИ З ВИДАМИ КАМ’ЯНЦЯ- ПОДІЛЬСЬКОГО (друга половина 1890-х рр.) PDF
Сергій Копилов, Ірина Паур
АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА КАМ’ЯНЕЧЧИНИ: ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ І НАУКОВА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ PDF
Валентин Пагор
ВІДНОСИНИ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ З РОСІЙСЬКОЮ ВЛАДОЮ У ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Ігор Опря
СПІВПРАЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО З УКРАЇНСЬКОЮ ПАРТІЄЮ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Віталій Хоменко
ЄВРЕЇ У СКЛАДІ УПА: ПОРЯТУНОК VS ВИНИЩЕННЯ (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ) PDF
Марина Михайлюк

СЕРЕДНЬОВІЧНА ТА РАННЬОМОДЕРНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

МОСКОВСЬКИЙ МІФ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТА ОБРАНІСТЬ ПРАВЛЯЧОЇ ЦАРСЬКОЇ ДИНАСТІЇ І ФОРМУВАННЯ НОВОГО ВЛАДНОГО КОНСТРУКТУ В ХV – ХVІІ ст. PDF
Віктор Доценко
БИТВА ПІД СЛОБОДИЩЕМ 1660 РОКУ: СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ PDF
Олександр Мацьков
ГРІШНИКИ І ЗЛОЧИНЦІ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА ІКОНОГРАФІЇ «СТРАШНОГО СУДУ» PDF
Анастасія Григорак

НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИНОВНИКІВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК ХХ ст.) PDF
Владислав Мазур
ПОЛОНІЯ НА ТЕРЕНІ ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1802 – 1914): СТАТИСТИСТИЧНІ ДАНІ ТА СОЦІО-ПРОФЕСІЙНИЙ СКЛАД PDF
Любов Жванко, Світлана Гладка
СТАНОВЛЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬКОВО-КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ХІХ ст. PDF
Анатолій Скрипник
РОЗВИТОК РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ТА СИСТЕМИ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ У МІСТАХ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ВПРОДОВЖ 1861-1914 рр. PDF
Анатолій Гуменюк
ГАЛИЦЬКИЙ ФАКТОР У БОРОТЬБІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ З ПОЛЬСЬКИМИ ПОВСТАННЯМИ ХІХ ст. PDF
Сергій Олійник
КАРОЛЬ ГАДАЧЕК ТА ЙОГО ВНЕСОК У РОЗВИТОК АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) PDF
Яна Галецька

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА КРІЗЬ ПРИЗМУ ДОЛЬ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ КИЇВСЬКОГО КОМЕРЦІЙНОГО ІНСТИТУТУ PDF
Андрій Чуткий
БІЛЬШОВИЦЬКА ВІЗІЯ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЛЬ У НІЙ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА (1917 – ПОЧАТОК 1919 рр.) PDF
Наталія Ковальова
ІВАН ОГІЄНКО І УПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УСІ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1918-1920 рр.) PDF
Олександр Завальнюк
ВІЙСЬКОВО-МОБІЛІЗАЦІЙНІ КАМПАНІЇ НА ВИЗВОЛЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ ПОДІЛЛЯ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ (ЧЕРВЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 1919 р.) PDF
Роман Ляскович
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА, МУЗЕЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗООЛОГА В. П. ХРАНЕВИЧА У КАМ’ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ (1919-1933 рр.) PDF
Діана Яблонська
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХАРЧУВАННЯМ СТУДЕНТІВ ПОДІЛЬСЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У 1930-ті рр. PDF
Олександр Комарніцький

РЕЦЕНЗІЇ

НОВА СТОРІНКА В УКРАЇНСЬКОМУ ІСТОРИЧНОМУ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВІ Копилов С., Паур І. Кам’янець-Подільський на поштових листівках кінця ХІХ – початку ХХ ст.: історико-іконографічне дослідження. Кам’янець-Подільський, 2019. 204 с. PDF
Ярослав Калакура